TERMA DAN SYARAT

TEMPAHAN

• Tempahan awal amat di galakkan  dengan mengisi borang pendaftran beserta deposit RM1,000.00 seorang.

• Tiada sekatan untuk ke luar negara.

• Sah laku pasport lebih dari 6 bulan.

• Syarikat berhak menukar/menunda tarikh & penerbangan kepada satu tarikh yang sesuai mengikut perundingan bersama.

• Pendaftaran kurang dari 30 hari dari tarikh berlepas maka hendaklah dijelaskan sepenuhnya bayaran pakej.

• Baki bayaran hendaklah dibuat 60 hari sebelum tarikh penerbangan.

• Bayaran hendaklah dibuat terus ke akaun Bank Islam:
AL-MUKMININ TRAVEL & TOURS SDN BHD
No. Akaun : 120 380 100 75266


PEMBATALAN

• Jika jemaah ingin membuat pembatalan mestilah memaklumkan kepada syarikat secara bertulis.

• Penalti pembatalan akan dikenakan sebanyak RM 200 (caj pengurusan).

• Caj pengurusan sebanyak RM 500 seorang akan dikenakan sekiranya jemaah membuat pembatalan setelah visa diuruskan.(tidak tertakluk kepada harga semasa).

• Urusan ‘refund’ mengambil masa 2-3 bulan dan bayaran dibuat melalui cek syarikat diatas nama jemaah seperti resit yang dikeluarkan.

• Pihak syarikat mempunyai hak untuk membatalkan perjalanan pakej diatas sebab tertentu seperti masalah visa, tiket penerbangan, malapetaka, rusuhan, peperangan dan yang mana luar bidang kuasa pihak syarikat.

• Jika berlaku pembatalan, pihak syarikat akan memaklumkan melalui telefon/email dan surat.

• (Tarikh, masa, tiket penerbangan dan harga tertakluk pada pindaan semasa.)
*Nota di atas: Terdapat didalam semua aturcara dan flyers.

• 22-44 hari sebelum tarikh penerbangan : PERLUCUTAN DEPOSIT .

• 15-21 hari sebelum tarikh penerbangan : Ditolak 35% drp harga pakej.

• 8-14 hari sebelum tarikh penerbangan : Ditolak 50% daripada harga pakej.

• 3-7 hari sebelum tarikh penerbangan: Ditolak 75% daripada harga pakej.

• 2-1 hari sebelum tarikh penerbangan: Ditolak 100% daripada harga pakej.


PEMBATALAN OLEH SYARIKAT

Pakej Pelancongan FIT

  • Syarikat berhak untuk membatalkan pelancongan jika berlaku bencana alam, perang, mogok, rusuhan atau atas arahan Kerajaan Malaysia yang di luar kawalan syarikat.
  • Syarikat hendaklah mengesyorkan pelancongan alternatif, sebaik-nya ke destinasi yang sama atau pelancongan lain. Sekiranya penumpang memutuskan untuk tidak menerima pelancongan alternatif, semua wang yang telah dibayar akan dibayar balik kepada penumpang selepas ditolak fi pentadbiran yang kena dibayar.

Pakej Pelancongan Berkumpulan

  • Syarikat berhak membatalkan pelancongan jika berlaku bencana alam, perang, mogok, rusuhan atau arahan Kerajaan Malaysia yang di luar kawalan syarikat.
  • Syarikat hendaklah mengesyorkan pelancongan alternatif, sebaik. nya ke destinasi yang sama atau pelancongan lain. Sekiranya penumpang memutuskan untuk tidak menerima pelancongan alternatif itu, semua wang yang telah dibayar akan dipulangkan kepada penumpang selepas ditolak fi pentadbiran yang kena dibayar.
  • Jika keadaan memerlukan syarikat membatalkan lawatan disebab-kan oleh kekurangan penumpang atau ketidakmampuan untuk memperoleh kemudahan pengangkutan tau penginapan, syarikat akan memulangkan semua wang yang telah dibayar dan juga mem-bayar pampasan seperti yang berikut:
  1. 8-14 hari bekerja sebelum tarikh berlepas: Bayaran balik penuh tambang pelancongan dan pampasan sebanyak RM50.00
  2. 1-7 hari bekerja sebelum tarikh berlepas: Bayaran balik penuh tambang pelancongan dan pampasan sebanyak RM75.00
  3. Pada hari berlepas: Bayaran balik penuh tambang pelancongan dan pampasan sebanyak RM100.00 seorang

KEGAGALAN MELAPOR DIRI

• Kos pakej tidak akan dikembalikan sekiranya jemaah tidak hadir pada tarikh dan masa berlepas.


BAGI PAKEJ UMRAH PENERBANGAN TRANSIT.

• Pastikan anda membawa pakaian tambahan dalam hand luggage untuk bermalam di airport/ Airport Hotel kerana bagasi tidak dikeluarkan semasa transit.


PERHATIAN

• Bagi jemaah wanita yang berumur kurang dari 45 tahun atau jemaah lelaki yang kurang dari 18 tahun pada tarikh permohonan visa umrah, jika tidak ditemani mahram tidak akan diluluskan (visa) oleh pihak kedutaan Arab Saudi.

• ALMUKMININ TRAVEL & TOURS tidak boleh dipertanggungjawabkan jika gagal mendapatkan visa sekiranya jemaah gagal mematuhi peraturan yang tersebut di atas.

• Peserta dinasihatkan untuk menyemak sendiri senarai nama mereka yang disekat untuk keluar negara (‘Blacklist’ : hutang bank, PTPTN dan lain-lain.)

• Peserta perlu membaca TERMA & SYARAT terlebih dahulu sebelum bersetuju mengikut pakej lawatan ini.

• Kelewatan /penundaan tarikh/perbatalan penerbangan kapal terbang berlepas dan tiba adalah diluar bidang kuasa pihak syarikat tetapi di bawah bidang syarikat penerbangan.

Package
Map
Login
Scroll to Top